fbpx

Roheline Everaus

Evaraus Kinnisvara on rohelise mõtteviisiga kinnisvaraarendaja, kes väärtustab keskkonnasõbralikke ja energiatõhusaid lahendusi. Meie mõtteviisi iseloomustavad hoolikalt valitud materjalid, energiasäästlikud lahendused ja keskkonnasõbralik eluviis.

Taastuvenergia kui investeering tulevikku

Kõigi meie elu- ja ärikondlike arenduste juurest leiab päikesepargid, mis on investeering tulevikku säästes samal ajal nii keskkonda kui vähendades igakuiseid energiaga seotud kulutusi.

Väike ökoloogiline
jalajälg

Ehitustegevuses kasutame võimalikult väikese keskkonnamõjuga materjale (puit, kivi, betoon jmt) ja väldime kunstlikke tooteid. Materjalide ja tarvikute transport omab suurt ökoloogilist jalajälge, mistõttu eelistame kasutada kodumaist toodangut.

Läheneme igapäevastele ülesannetele keskkonnateadlikult sorteerides nii prügi kui ehitusjääke ning eelistades digifaile paberile. Samuti pöörame rõhku töö käigus tekkivale digiprügile ja sorteerime vanu digifaile regulaarselt.

Ehitusmaterjalide taaskasutamiseks jäägi annetamine

Kõigil arendus- ja ehitusettevõtetel tekib paratamatult ehitusmaterjalide jääki. Korralike ehitusmaterjalide ära viskamise või laos hoiustamise asemel annetame oma ehitusmaterjalide jäägi heategevusorganisatsioonidele, kes renoveerivad antud materjalidega abivajajate kodusid parandades nii laste kui puuetega inimeste elukvaliteeti.

Everaus Kinnisvara teeb koostööd Naerata Ometi MTÜ meeskonnaga.

Rohelise mõtteviisi propageerimine

Panustame rohelisse tulevikku läbi leibkondade ökoloogist jalajälge vähendavate arenduste, mis on energiatõhusad, kasutavad taastuvenergiat ning mille keskkonnasäästlikust toetavad nutilahendused. Samuti tutvustame rohelisi, energiatõhusaid ja väikese ökoloogilise jalajäljega lahendusi nii oma kanalites kui konverentsidel ja meedias. Reklaamtoodete ja kingituste valikul lähtume toodete ökoloogilise jalajälje suurusest ning eelistame keskkonnasõbralikke materjale.

Väärtustame kõrgelt aktiivset eluviisi ja peame oluliseks laste ja noorte sporditegevuse toetamist, mistõttu toetame Rae valla noori ja täiskasvanuid võistlustel osalemisel ning osaleme liikumist propageerivates üleskutsetes.

Teeme koostööd