Jaga artiklit

Everaus Kinnisvara valiti värskelt asutatud Rae Ettevõtete Liidu juhatusse

Janar Muttik

24. mail asutati Rae Ettevõtete Liit (RAEEL), mille juhatusse kuulub ka Everaus Kinnisvara asutaja ja tegevjuht Janar Muttik. Ettevõtete Liidu eesmärgiks on esindada Rae valla ettevõtjate ühiseid huve, olla Rae valla omavalitsusele partneriks valla arendamisel ja muuta ettevõtjasõbralikumaks kohapealset ettevõtluskeskkonda ning aidata kaasa keskkonnamõjude vähendamise tegevuste loomisele.

Rae Ettevõtete Liidu juhatuse esimeheks valiti SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) juhataja Hannes Ojangu. „Mul on väga hea meel, et Rae valla ettevõtted on koondunud. Saab öelda, et ettevõtete või ettevõtjate piirkondlik omavaheline koondumine on juba pika traditsiooniga. Piirkondlikult on nad koondunud nii formaalselt kui ka mitteformaalselt. Siinkohal pole oluline ehk niivõrd mis vormis, vaid tahtes üheskoos teha midagi rohkemat kui igapäevane ettevõtlus.” Rae Ettevõtete Liidul näeb Ojangu suurt potentsiaali. „Rae vallas on üle kolme tuhande ettevõtte, mis on ühe Eesti kohaliku omavalitsuse vaates väga suur number ja ka väga suur potentsiaal. Tegelikult on juba pikalt olnud õhus küsimus, miks vallas ei ole moodustatud sellist liitu. Kuid sellised algatused ei sünni iseenesest, vaid keegi peab haarama initsiatiivi, et seda protsessi vedada. Siinkohal suur tänu Rae Vallavalitsusele, kes initsiatiivi haaras ja ettevõtetele mõtet tutvustas.”
„Otsustasime liituda Rae Ettevõtete Liiduga, et üheskoos teiste ettevõtetega tõsta ettevõtluse populaarsust ning tõhustada koostööd nii ettevõtete kui ka ettevõtete ja valla vahel. Rae valla suhteliselt suure tööandjana tunneme ka sotsiaalset vastutust toetamaks kohalikku kogukonda oma nõu ja jõuga piirkonna arengu jätkumisel,” sõnas Via 3L OÜ tegevjuht Urmas Uudemets. AS Schenker tegevjuht Janek Saareoks leiab, et liit peaks kujunema põhiliseks suhtluskanaliks ettevõtjate ja valla vahel. „Liidu eesmärgiks on muuta ettevõtlus- ja ka elukeskkonda paremaks, rääkida kaasa Rae valla arengus. Liit on just see, mis on puudu olnud, et tekiks eluterve ja osapoolte huve arvestav kooslus.

Urmas Uudemets lisab, et üheks peamiseks ootuseks on Rae valla kui ettevõtlusele soodsa keskkonna turundamine. „Meil on olemas keskkond, et meelitada valda investeeringuid ja suuri ettevõtteid. Samuti on ootuste pingereas üsna kõrgel kohal koostöös vallaga ühistranspordivõrgu reorganiseerimine, mis vastaks ka toimetavate ettevõtete vajadustele.”

„Loodan, et ka paljud teised Rae valla ettevõtted liituvad selle eestvedamisega ja koos suudame rohkem”, kutsub Janek Seereoks kõiki valla ettevõtteid tegevusega liituma.
Liidu asutajad ja liikmed on: Everaus Kinnisvara, Spot of Tallinn, Via 3L, AutoHalle Peetri, ABB, Harju Tarbijate Ühistu, ALTOS Teed OÜ, SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK), AS Schenker, CV Partner, Trafotek AS, NBFI Production OÜ, Radius Machining OÜ, AS TREF Nord.
Teksti päritolu: Rae valla pressiteade